Veelgestelde vragen

1- Wat heb ik aan S.S.R.-N.U.?

Als lid van S.S.R.-N.U. leer je in korte tijd veel mensen kennen waardoor je snel ook nieuwe vrienden maakt. Met je jaar- en dispuutsgenoten bouw je een hechte band op. S.S.R.-N.U. biedt jou een plaats waar je altijd welkom bent om je vrienden te zien of om een biertje aan de bar te drinken. Ook biedt S.S.R.-N.U. de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op allerlei gebieden. Doordat de vereniging klein is kun je snel aan de slag in verschillende commissies. Houd je van schrijven, dan kun je terecht bij de redactie van het verenigingsblad; houd je meer van organiseren en feesten, dan ben je op je plek in de feestcommissie. Verder heb je via een vereniging vaak sneller een kamer, wat voor een beginnend student natuurlijk erg handig is.

2 – Gaat een vereniging ten koste van mijn studie?

Voor veel mensen is het een belangrijke vraag in hoeverre lidmaatschap een negatief effect heeft op de studie. Onderzoek aan de Universiteit Leiden toont aan dat lidmaatschap juist een positieve werking heeft op studieresultaten. Wat ons binnen S.S.R.-N.U. verbindt is dat wij allemaal student zijn. Binnen de vereniging staat de studie altijd op de eerste plek. Dit kan je erg motiveren om aan de slag te gaan. Soms kan een ouderejaars die hetzelfde studeert als jij je bijvoorbeeld tips geven en helpen. Bovendien bepaal je zelf hoeveel tijd je in de vereniging steekt.

3 – Is er een zware introductie?

S.S.R.-N.U. kent een verplichte verenigingsintroductie (in augustus of september). Deze introductie bestaat uit een weekend van vrijdagavond tot zondagavond en daarna een binnenweek waarin er voornamelijk ’s avonds activiteiten plaatsvinden. De bedoeling van de introductie is om je in korte tijd kennis te laten maken met alle aspecten van onze oude vereniging. De introductietijd is niet te vergelijken met de introductieweken van de andere F.U.G.-verenigingen. Deze introductietijd van S.S.R. wordt door de één geweldig gevonden en door de ander aan de zware kant. Bereid je daarom goed voor op deze week en stel je ook in op wat minder gezellige momenten. Het is een intensieve kennismaking met een enthousiaste en studentikoze vereniging die jou ook wil leren kennen.

4 – Hoe vind ik mijn plek binnen de vereniging?

Tijdens de introductie kies je een dispuut waar je de rest van je tijd bij S.S.R.-N.U. bij zit. Een dispuut bestaat uit leden van verschillende jaren, waardoor je al snel leden uit de hele vereniging leert kennen. Disputen komen eens in de twee weken op woensdagavond bijeen om samen te eten en een activiteit te ondernemen. De meeste disputen kennen een aspirantentijd waarin je opdrachten moet doen om het dispuut te leren kennen en om het dispuut te laten zien wie jij bent. Hoeveel tijd je hiermee kwijt bent verschilt per dispuut. Elk dispuut van S.S.R.-N.U. heeft haar eigen karakter; van traditioneel tot cultureel en van maatschappelijk betrokken tot ‘lang leve de lol’. Omdat je met je dispuutsgenoten veel contact hebt, sluit je hier gemakkelijk nieuwe vriendschappen.

5 – Welke verplichtingen heb ik als eerstejaars?

De introductieweek is niet genoeg om je alles te kunnen laten zien wat S.S.R.-N.U. te bieden heeft. Daarom zijn er in het eerste jaar een stuk of vijf verplichte avonden, waarin enkele andere belangrijke zaken uitgebreider aan bod komen. Daarnaast zul je als eerstejaars ook gevraagd worden om een aantal klusjes voor de vereniging op te knappen, zoals een keer schoonmaken of de hapjes en drankjes bij een receptie verzorgen. Tot slot volg je in ieder geval in je eerste halfjaar een kring over de kernbegrippen van het christelijk geloof. Je komt hiervoor een keer of zes bij elkaar en als start van de avond eet je samen met je jaargenoten.

6 – Hoe zit het met (bijbel)kringen voor nieuwe leden?

S.S.R.-N.U. is een vereniging met christelijke grondslag en heeft om die reden graag dat iedereen ten minste één keer deel neemt aan een kring. Op deze wijze wordt iedereen gestimuleerd om deel te nemen aan de open discussiecultuur die heerst binnen S.S.R-N.U. De eerste kring voor alle nieuwe leden gaat over de kernelementen van het christelijk geloof, dit is omdat we het belangrijk vinden dat ook niet-christelijke leden de basis hiervan kennen. De kringen worden door ouderejaars gegeven en worden door leden met zeer verschillende achtergronden erg interessant gevonden.

7 – Wat is het verschil tussen S.S.R.-N.U. en andere christelijke verenigingen (B.O.C.S.)?

S.S.R.-N.U. kent een grote diversiteit aan leden. Omdat S.S.R.-N.U. een algemeen christelijke vereniging is, zijn er christenen van allerlei verschillende stromingen lid. Ook zijn er niet-christenen lid, wat zorgt voor veel bijzondere discussies en gesprekken. ‘Feesten en Diepgang’ is de balans waar S.S.R. naar streeft. Veel leden vinden het belangrijk om zich te ontwikkelen en ‘diepgang’ moet dus breed worden opgevat. Van religie en ‘God in je dagelijks leven’ tot ambitie, filosofie, maatschappelijke thema’s en de politiek; alles komt voorbij tijdens de kringen, lezingen, politieke debatavonden en verenigingsweekenden. S.S.R.-N.U. heeft overigens niet alleen als doel haar leden te vormen, maar wil elk lid een ‘studententijd om nooit te vergeten’ bieden. Onze feesten en borrelavonden zijn daarom net zo belangrijk als onze lezingen en kringen, het is net waar je zelf de nadruk op legt.

8 – Wat is het verschil tussen S.S.R.-N.U. en andere gezelligheidsverenigingen (F.U.G.)?

De F.U.G. is de Federatie van Gezelligheidsverenigingen in Utrecht. Samen met het USC, U.V.S.V./N.V.V.S.U., C.S. Veritas, Unitas S.R., Biton en UMTC maakt S.S.R.-N.U. hier deel van uit. Binnen S.S.R.-N.U. gaat het verder dan bier drinken en feesten. Vorming en ontplooiing komen tot uiting in lezingen en kringen. Haar verdiepende karakter maakt S.S.R.-N.U. uniek ten opzichte van de andere zes gezelligheidsverengingen. Onze lezingen en kringen zijn net zo belangrijk als onze feesten en borrelavonden. Ook het feit dat S.S.R.-N.U. een relatief kleine vereniging is met een disputenstructuur maakt haar bijzonder. Hierdoor leer je snel veel mensen uit alle jaarlagen van de vereniging kennen en kun je snel actief zijn in besturen en commissies.

9 – Heeft S.S.R.-N.U. naast commissies en disputen nog andere verbanden?

S.S.R.-N.U. maakt samen met het USC, U.V.S.V./N.V.V.S.U., Unitas S.R., Veritas, Biton en UMTC deel uit van de F.U.G. Daarnaast is S.S.R.-N.U. aangesloten bij het B.O.C.S. Dit is een koepelorganisatie van zes christelijke studentenverenigingen uit Utrecht: N.S.U., Ichthus, Sola Scriptura, VGSU en Ultrajectum. Tevens heeft S.S.R.-N.U. drie zusterverenigingen in andere studentensteden: C.S.R. in Delft, C.S.V. Alpha in Enschede en c.s.v. Lux ad Mosam in Maastricht.

10 – Kost S.S.R.-N.U. veel geld?

Omdat je als student al genoeg hebt uit te geven proberen we als studentenvereniging de kosten voor de leden zo laag mogelijk te houden. Een biertje bij S.S.R.-N.U. kost maar 1,- euro, nog niet de helft van wat je in een café betaalt, en de maaltijd op donderdag 3,- euro. Uiteraard is er wel een jaarlijkse contributie, deze bedraagt 100,- euro en wordt in twee halfjaarlijkse termijnen afgeschreven. Maar wees gerust: hier krijg je iets onbetaalbaars voor terug!

11. - Kan je ook lid worden als je niet christelijk bent?

Ja, dit kan zeker! Christelijke vorming zie je bij ons terug in lezingen en kringen. De grondslag van S.S.R.-N.U. is dan ook: de boodschap van de Bijbel als richtsnoer voor het leven. Wij vragen van ieder lid dit te respecteren of te onderschrijven. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan leden en geloof, wat de gesprekken des te interessanter maakt!