S.S.R.-N.U. is een christelijke vereniging waarbinnen het geloof en vorming onder andere binnen de kringen plek krijgen. Ieder half jaar worden er door leden zelf kringen aangeboden met christelijke en/of maatschappelijke onderwerpen en van kortere en langere duur.

Aankomend half jaar worden er diverse kringen van korte en lange duur aangeboden:


The international Alpha course 
Kringleiders: Bina Chirino & Bart Snijders
Aantal avonden: 8 (om de week vanaf 7 maart) + een weekend
Aantal plekken over: 3 
Bonus: amica legatus doet mee! 

Holy Trinity Anglican Church has hosted an international Alpha course four times over the past three years. We are now planning to host another course in March, April and June 2017. The course is meant for Dutch and international students and consists of eight evenings and a weekend. We have (free) supper together beginning at 6:30pm and then listen to a 30-minute talk about some core aspect of the Christian faith and we follow that with an open discussion where all questions and thoughts are welcome. The expectation is to wrap up each night around 10pm, after which you are free to stay for a drink.
Location: Van Hogendorpstraat 26 Utrecht, Parsonage Holy Trinity Church.

What is Student Alpha?
Student Alpha is an eight-week course introducing people to the Christian faith. Over the last ten years Student Alpha has proved to be one of the best tools for adults to explore the Christian faith, with over 600 courses now running worldwide. Its simple format contains the same material as ‘classic’ Alpha, except that it’s been ‘squeezed’ (into eight weeks), ‘squashed’ (into thirty minute talks) and ‘spiced’ (with multi-media ingredients).


Geloof voor welwillende sceptici
Kringleiders: Gerben Dreschler & Marc Oosterhuis
Aantal avonden: 7 (om de week vanaf 7 maart)
Aantal plekken over: 2, maar meer in overleg
Bonus: ondergetekende doet mee!

Voor velen in het christelijk geloof maar moeilijk te bevatten, rationeel gezien. We houden er vaak een sceptische houding op na. In deze kring behandelen we het boek ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller, waarin hij ten eerste de meest geuite twijfels van sceptici probeert te ontmantelen en vervolgens beargumenteert waarom het geloof in Gods volkomen integer kan zijn. Het doel van deze kring is het ontdekken van nieuwe manieren om geloofsvragen te kunnen beantwoorden, zonder te vervallen in clichés. Schrijf je nu in! 


De prestatiegeneratie
Kringleiders: Nora Tilanus & Anne Scheurer
Aantal avonden: 4 (21 maart)
Aantal plekken over: 5

Wij leven in een prestatiemaatschappij, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? 
Veel van ons studeren en sommigen lopen stage bij een grote multinational. Daarnaast willen we werken, sporten en naar de vereniging voor een biertje en wat verdieping. Wij zijn immers student en dit is het moment om te ontdekken en iets van je leven te maken. Wij zijn de koningen der aard, maar wat doet deze gedachte ons? In vier avonden zullen we dieper ingaan op het leven in de prestatiemaatschappij. 
De avonden zullen als volgt zijn opgebouwd:
Avond 1: wat is de prestatiegeneratie en waar komt de ideologie vandaan?
Avond 2: voor- en nadelen van deze ontwikkelingen en wat zegt o.a. de Bijbel over de prestatiemaatschappij?
Avond 3: lezing van Jeroen van Baar (uiteraard ook voor leden die de kring niet volgen)
Avond 4: hoe gaan we om met de prestatiedruk? 

Geïnteresseerd? Aanmelden kan bij amica vicarius!


Christelijke Mystiek
Kringleiders: Stijn van der Woude & Sanne Hoepel
Aantal avonden: 4 (start 21 maart)
Aantal plekken over: 4

Zat van de kerk? Zin om je in een grot in de woestijn op te sluiten of jaren op een pilaar te zitten? Volg dan de kring over ‘christelijke mystiek’ met amica Hoepel en amice Van der Woude. In vier avonden zullen we een aantal belangrijke mystieke schrijvers uit het christendom behandelen. We beginnen de eerste avond met ‘De navolging van Christus’ (na de Bijbel het meest verkochte christelijke boek), maar doen ook een meditatiewandeling en leggen ons persoonlijke geloof onder de loep.