Het diligente dispuut Ph.A.E.D.O.


o.d.z. ‘Amicus Socrates, sed magis amica Veritas’

In de voetsporen van amice Socrates tredend, buigen de leden van het diligente dispuut zich over de elkaar gestelde gewetens- en strikvragen, welke de gekoesterde woordenstrijd gestalte geven tijdens de cyclus van vormende activiteiten, informele samenkomsten en vergaderingen. Tevens uit zich door de hoog in het vaandel staande studentikositeit – dikwijls grenzend aan het vragen om moeilijkheden – de gewaarborgde knipoog binnen het dispuut. Tussen ernst en vermaak vragen wij al ruim twintig jaar naar de eeuwenlang bekende en gezochte weg tot wijsheid ofwel sophia, waarmee in het oude Griekenland onze geliefde Socrates een begin maakte. Tussen traditioneel en toch ook weer niet ons een gulden middenweg banend, kent het diligente dispuut een formeel karakter, al is dat laatste geregeld teveel gevraagd en niets meer dan een formaliteit. Hiermee weet u wellicht wat meer aangaande het diligente dispuut Ph.A.E.D.O., maar veel wijzer zult u nauwelijks zijn. Blijf mijmeren. Wij doen niets liever. Sophia!