Het Edel dispuut Quist


o.d.z. ‘Ubi Terrarum Maior Amicitia’

Het Edel dispuut Quist zag op 27 februari 1975 het levenslicht. Het groeide al snel uit tot een van de grootste en meest bruisende disputen van S.S.R.-N.U. Quist is een gemengd en niet-traditioneel dispuut, hetgeen niet betekent dat Quist geen tradities heeft. Het doel van Quist heeft altijd in haar naam verscholen gelegen. Op standvastige wijze hebben sinds 1975 Quistianen edele ijver voor elkaar getoond. Op dispuutsavonden en –weekenden komen de pure belangstelling en warmte die Quistianen voor elkaar voelen het beste tot hun recht. Zo zal Quist op diverse dispuutsactiviteiten vol hartstocht blijven zingen:

‘De kroon op het hoofd van de Uniemaagd

Die zij met warme gevoelens draagt

Dit sieraad van de societasIs Quist en dat staat vast!’