Onderverenigingen

Binnen de vereniging is in de lange S.S.R.-geschiedenis een aantal onderverenigingen opgericht. Dit is een groep van leden die zich heel specifiek bezighoudt met een gedeelde interesse of hobby.

Iedereen die lid is bij S.S.R.-N.U. kan zich aansluiten bij één of meerdere onderverenigingen. Je kunt dan deelnemen aan de activiteiten van deze ondervereniging(en). De frequentie van deze activiteiten verschilt erg per ondervereniging. Naast deze eigen activiteiten organiseren de onderverenigingen ook activiteiten voor alle leden van S.S.R.-N.U., zoals een jaarlijks toneelstuk, een schaaktoernooi of een zeilweekend.

Toneelondervereniging Ludeia

Ludeia is de toneelondervereniging van S.S.R.-N.U. Een aantal keer per jaar organiseert het een toneelstuk, waarin ook niet-leden van Ludeia mee kunnen spelen. Het hoogtepunt van haar activiteiten is het jaarlijkse diesstuk, het toneelstuk dat tijdens de dies natalis van de vereniging in oktober wordt opgevoerd. Afgelopen jaar was dit bijvoorbeeld een bewerking van l'Altelier van Jean-Claude Grumberg. Daarnaast wordt er een aantal keer per jaar een kleiner stuk opgevoerd of een theatersportavond gehouden.

Mail voor meer informatie naar ssrludeia@gmail.com

Zeilondervereniging Op Drift

Op Drift is de zeilondervereniging van S.S.R.-N.U. en organiseert elk jaar een bruisend zeilweekend voor alle leden die mee willen. Drie dagen lang verblijft een groep leden op boten: aanleggen bij een klein verlaten eiland om daar lekker te lunchen, 's avonds genieten van een Bourgondische maaltijd en 's nachts even onder zeil. En de rest van het weekend natuurlijk ook onder zeil, maar dan op het water.

Literaire ondervereniging L.A.S.E.R.

L.A.S.E.R. is de literaire ondervereniging van S.S.R.-N.U. L.A.S.E.R. waakt over het literaire peil van de vereniging door boekbesprekingen van zeer uiteenlopende aard te organiseren, van Fjodor Dostojevski tot Tommy Wieringa, en van Jane Austin tot Heleen van Rooyen.
 

Schaakondervereniging Eeuwig Schaak

Eeuwig Schaak is de ondervereniging die zich bezighoudt met een eeuwenoud strategisch spel: schaken. Door met elkaar te schaken houden zij de geest scherp en het strategisch inzicht op peil.
 

Maatschappelijk betrokken ondervereniging Ignis

Ignis is een ondervereniging van S.S.R.-N.U. die zich inzet voor maatschappelijke betrokkenheid van de leden en de vereniging. Door het jaar heen zetten wij ons in voor bewustwording, vermaak en hulp voor anderen. Op deze manier proberen wij maatschappelijke betrokkenheid te faciliteren – door op een leuke manier leden te betrekken in iets goeds doen voor anderen.

Wij houden ons bezig met wereldwijde problematiek, zoals die betreffende het milieu, maar we zetten ons ook in voor de lokale gemeenschap. Enkele voorbeelden hiervan zijn een daklozendiner en een ouderendiner. Ook organiseert Ignis ieder jaar met succes St. Patrick's day.

Elk jaar wordt er geld ingezameld voor een nieuw doel. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor Stichting Singelzicht, een stichting die hulp en begeleiding biedt aan dakloze probleemjongeren in Utrecht.

Spelondervereniging Ludus Magnus

Ludus Magnus is de spelondervereniging van S.S.R.-N.U. en zorgt voor een bevordering van de amicitia. De ondervereniging zorgt ervoor dat liefhebbers van kaart- en bordspellen elkaar makkelijk kunnen vinden en organiseert zelf ook gelegenheden waarbij er volop gespeeld kan worden. Zo wordt er jaarlijks een klaverjastoernooi gehouden en zijn er momenten waarop verschillende kaart- en bordspellen uitgelegd en gespeeld kunnen worden.

Debatondervereniging Ceterum Censeo

Onze geliefde Societas heeft een lange, roemruchte traditie in het gesproken woord. Debatondervereniging Ceterum Censeo werd in de jaren ’60 opgericht om deze traditie te vorm te geven door (verkiezings-) debatten te organiseren en interessante sprekers uit te nodigen. Zo werd er recentelijk een groot debat georganiseerd voor Tweede Kamerleden en wordt er ook aandacht geschonken aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast organiseert Ceterum Censeo het jaarlijkse debat tijdens de UIT. Buiten deze debatten, die openbaar zijn en daardoor zonder uitzondering drukbezocht worden, organiseert Ceterum Censeo ook zogenaamde achterkamergespekken. Daarbij worden interessante mensen zoals Europarlementariër Van Dalen uitgenodigd om in een intiemere setting met leden van S.S.R.-N.U. te sparren over actualiteiten en politiek.
 

Muziekondervereniging A.B.B.A.

Muziek is een wonderbaarlijk middel. Het dient ter vermaak, het brengt verbindingen tot stand, kan dienen als medicijn voor een ieders hartenpijn en kan een lach op het gezicht tevoorschijn toveren. Leden van A.B.B.A. houden van muziek, muziek maken, muziek luisteren, over muziek discussiëren en anderen over muziek leren. De speerpunten van A.B.B.A. zijn het faciliteren van muziek bij speciale verenigingsgelegenheden, het bieden van podium aan zowel beginnende als gevorderde muzikanten en de amicitia laten doorklinken wanneer er samen muziek gemaakt wordt. Een ieder is bij ons welkom, alle muziekstijlen zijn vertegenwoordigd, van klassiek tot elektronische dansmuziek, van jazz tot hardrock.

A.B.B.A. organiseert eens per jaar een groot open podium in de sociëteit en regelt daarnaast muzikale intermezzo’s bij lezingen, kerkdiensten en vergaderingen. Daarnaast vindt A.B.B.A. het belangrijk dat leden die meer met hun muziek willen doen dat ook kunnen doen. Dat zal voor een gevorderde muzikant wellicht resulteren in een muzikaal moment op een drukke donderdagavondborrel, voor de beginnende muzikant kan het bijvoorbeeld na een eettafel of op zondag bij een koffiedienst. Op deze manier wil A.B.B.A. iedere muzikant de ruimte geven om zich te ontplooien en te groeien op zijn of haar manier.
 

Voetbalondervereniging Hephaistos Vooruit ‘06

In 2006 werd de eerste voorzet gegeven door een aantal amici die goed begrepen hadden waar het studentenleven om draait: spel en bier! Samen richtten zij zaalvoetbalteam Hephaistos Vooruit ’06 op. Inmiddels is de bal al een flink aantal keren over de middenas van het veld gespeeld en zijn er al heel wat overwinningen geboekt.
 

Sigarenondervereniging Pluim

De ondervereniging Pluim kent een lange traditie als het gaat om roken van sigaren. Pluim organiseert rookavonden met enkele amicae amicique die de passie van het sigaarroken en een goede conversatie waarderen. Deze vereniging organiseert ook uitjes, zoals het bezoeken van de Olifant Sigarenfabriek in Kampen. Op deze wijze kunnen de leden kennis opdoen over het sigarenontstaan. Pluim, een prachtige ondervereniging o.d.z. 'nat roken, hard zuigen'.