Commissies

Als lid van S.S.R.-N.U. heb je veel mogelijkheden om commissiewerk te doen. Ieder lid die dat graag wil kan deelnemen in een commissie die hij/zij leuk vindt. Omdat de samenstelling van deze commissies jaarlijks verandert, werk je als lid veel samen met verschillende mensen binnen de vereniging. Dit is zeker in de eerste jaren een leuke manier om andere leden te leren kennen. Commissiewerk is daarnaast een hele interessante en leerzame ervaring. Als commissielid krijg je alle ruimte om te organiseren wat je wilt en het is een uitdagende taak om met vijf of zes andere leden de beste ideeën tot uitvoering te brengen. Grootse plannen worden met regelmaat gesmeed en uitgevoerd en het is natuurlijk mooi om daar als commissielid medeverantwoordelijk voor te zijn!

UIT-commissie

De leden van deze commissie organiseren één van de hoogtepunten van het verenigingsjaar, de UIT-week. In deze week maken duizenden nieuwe studenten kennis met de stad Utrecht en dus ook met onze vereniging. De UIT-commissie maakt deze ontmoeting onvergetelijk door het organiseren van grootse feesten, workshops, een biercantus waar studentikoze liederen gezongen worden en bijvoorbeeld een politiek debat met politieke kopstukken. Daarnaast maakt het dagelijkse gratis ontbijt tijdens de UIT het extra de moeite waard om onze sociëteit N.I.S.A.T.A  eens te bezoeken.

Publiciteitscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het promoten van onze vereniging. Je ziet de leden ervan op open dagen van de Universiteit en Hogeschool en ook op festivals en soortgelijke evenementen. Daarnaast zorgt de publiciteitscommissie ervoor dat er jaarlijks gadgets zijn met onze naam erop en organiseren zij door het jaar heen open avonden op de sociëteit waar geïnteresseerden kennis kunnen maken met onze vereniging.Diescommissie

De leden van de diescommissie organiseren het jaarlijkse verjaardagsfeest van onze verening. Dat is een week in oktober vol activiteiten, waaronder een openingsfeest, een groot diner, optredens, disputenstrijden en als grootse afsluiter natuurlijk een gala op de mooiste locaties. Als commissie ben je verantwoordelijk voor het organiseren van deze festiviteiten en bedenk je het thema van de week, wat een lastige klus is na al 107 verjaardagen!

Almanakcommissie

Met het jaarboek doen de leden van deze commissie verslag van het verenigingsjaar dat achter hen ligt. Daarin staan de hoogtepunten van het jaar beschreven en vind je foto’s van al de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Daarnaast staat er een overzicht van de bestuursleden van dat jaar, de commissieleden en de disputen van onze vereniging en nog veel meer. Talent op het gebied van schrijven en ontwerpen is dus geen overbodige luxe wanneer je deel uitmaakt van deze commissie. (Eventueel wat algemener beschrijven: daarnaast staat er een overzicht van de externe en interne verbanden, activiteiten, een overzicht van alle leden, etc. Ook benadrukken dat je een echt boekwerk maakt met een thema).

Vormingscommissie

Deze commissie draagt zorg voor de inhoudelijke activiteiten die wij aanbieden. Dat zijn lezingen, het gezamenlijk bezoeken van een (nieuwe) kerk en ook de maaltijden tijdens Kerst en Pasen. Al vele grote namen hebben in onze sociëteit op het podium gestaan en het is dan ook jaarlijks een mooie uitdaging om met vormende activiteiten onze leden nieuwe inzichten te bieden op christelijk, maatschappelijk of wetenschappelijk gebied. Eén keer in het jaar gaan we met de vereniging op weekend om ons te verdiepen in een Bijbels onderwerp en het is de vormingscommissie die dit BijbelThemaWeekend (BTW) organiseert.


 

Feestcommissie

Feesten en diepgang is de leuze van onze vereniging en dat maakt deze commissie natuurlijk essentieel binnen onze vereniging! Door het jaar heen organiseren de commissieleden themafeesten waarin ze zichzelf en de werfkelder volledig transformeren in het thema. Naast Koningsnacht en Oud&Nieuw als feestelijke hoogtepunten in ons verenigingsjaar behoort ook het jaarlijkse slotfeest tot één van de klappers op het gebied van de feesten. Daar komt dan ook elk lid de zomer mee door tot tijdens de UIT-week het feesten weer begint!

Eettafelcommissie

Elke donderdag verzorgt deze commissie een maaltijd op onze sociëteit. De leden wisselen elkaar af met het koken en zo heeft ieder lid van deze commissie ongeveer eens per maand de eervolle taak om de verenigingsmaaltijd te bereiden in onze eigen keuken.

Tapgilde

Leden van deze commissie staan achter de bar tijdens onze borrelavonden en feestjes. Het tapgilde is een zeer actieve en geliefde commissie, omdat het commissiewerk zich afspeelt te midden van de gezelligheid en drukte van onze activiteiten. Elke avond staat er een duo van een tapgezel en een tapmeester achter de bar om de drankjes voor de leden te verzorgen. Omdat we een goed gevulde drankenplank hebben is dit een serieuze taak en kan dus niet iedereen zomaar tapmeester worden!

VerenigingsIntroductieCommissie (VIC)

De leden van deze commissie verzorgen de introductie binnen onze vereniging. Voordat iemand lid wil worden zal hij/zij de vereniging goed moeten leren kennen, en het is aan de VIC om deze gewichtige taak uit te voeren.

Commissie ter Redactie van het verenigingsorgaan Stentor/Stentorcommissie

Zo’n vijf keer per jaar brengt deze commissie ons verenigingsblad De Stentor uit. Daarin staan interviews met leden, verslagen van activiteiten, fotowedstrijden en nog veel meer zin- en onzinnige bijdragen. Bovendien functioneert het verenigingsblad als platform voor leden om ideeën over de vereniging te opperen of maatschappelijke discussies aan te wakkeren. In de Stentorcommissie kunnen leden dus hun schrijf- en ontwerptalent optimaal benutten en daarmee de andere leden van subliem (toilet)literatuur voorzien.