Contact

Adverteren
Legatus der S.S.R.-N.U.
​Oudegracht 32
3511 AP Utrecht
06 47 54 43 22​
legatus@ssr-nu.nl

Algemene informatie
Ab actiaat der S.S.R.-N.U. 
Oudegracht 32
3511 AP Utrecht
06 47 54 43 22
info@ssr-nu.nl
NL 82 INGB 0003 1266 00 t.n.v. SSR-NU

Bent u reünist? Neem gerust contact op met het bestuur! Er worden regelmatig reünistenborrels georganiseerd en mocht uw dispuut nog bestaan dan kunnen we u daar ook mee in contact brengen. 

Bestuur der afdeling

Het bestuur der Afdeling is het aanspreekpunt van de vereniging. Zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en geeft leiding aan de vereniging. Daarnaast gaat het bestuur ook over alle zaken die met de sociëteit te maken hebben. 

Anna ten Boom (praeses)

Het eerste aanspreekpunt van het bestuur is de praeses der Afdeling. Zij leidt de Algemene LedenVergaderingen (ALV’s), installeert nieuwe leden en is het gezicht van de vereniging naar de buitenwereld toe. Daarnaast stuurt de praeses de VerenigingsIntroductieCommissie (VIC) en de diescommissie aan.

Rebecca Zeilstra (ab actis)

De ab actis der Afdeling behandelt de inkomende en uitgaande post. Zij beheert zowel de agenda van het bestuur als de pand-agenda. Daarnaast onderhoudt de ab actis het ledenbestand van de vereniging en verspreidt zij de agenda van de Algemene LedenVergaderingen, het zogenaamde convocaat. Als het zo uitkomt notuleert de ab actis ook tijdens vergaderingen, maar meestal wordt dit gedaan door notulisten die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Als laatste is de ab actis verantwoordelijk voor het archief en de Commissie ter redactie van het Verenigingsorgaan “Stentor”. 

Dennis Meijer (fiscus)

De fiscus der Afdeling is verantwoordelijk voor de geldstromen van de vereniging. Hij waakt over het budget voor de commissies en brengt alle financiële zaken in kaart.

Mathilde de Nood (vice-praeses)

De vice-praeses der Afdeling houdt zich bezig met de externe verbanden van S.S.R.-N.U.: de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.), het Broeder Overleg Christelijke Studenten (BOCS), het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland (OZON) en het internationale verband World Student Christian Federation (WSCF) . Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de website, de PR en houdt zij nauw contact met de PubliciteitsCommissie en de Algemene IntroductieKommissie (AIK), die het programma maakt waarmee S.S.R. zich presenteert tijdens de UIT. Tot slot vervangt de vice-praeses haar medebestuursleden wanneer dat nodig is.

Didi van Catz (legatus)

De legatus houdt zich bezig met de acquisitie voor de vereniging en organiseert de werkacties. Zij beheert het debiteurenbestand en werkt op enkele terreinen samen met de fiscus. Ook vallen de Almanak- en de Eettafelcommissie onder haar verantwoordelijkheid.

Lars Lensink (provisor)

De provisor draagt zorg voor de drankvoorziening van de vereniging. Hij onderhoudt nauw contact met onze sponsor Bavaria en als vanzelfsprekend valt het tapgilde onder zijn verantwoordelijkheid. De KlusCommissie, Licht- en GeluidCommissie, het Hortulariaat (tuincommissie) en de FeestCommissie behoren eveneens tot zijn verantwoordelijkheden. Ook het contact met de kelderverenigingen is een onderdeel van zijn takenpakket.

Sanne Rijpkema (vicarius)

De vicarius der Afdeling is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Zij heeft contact met de disputen en de leden en is er in het bijzonder voor de eerstejaars. Daarnaast valt de VormingsCommissie onder het toeziend oog van de vicarius en is de vicarius verantwoordelijk voor de (bijbel-)kringen die aangeboden worden binnen S.S.R.-N.U.