Vorming & geloof

S.S.R.-N.U. is een algemeen christelijke studentenvereniging. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is: wij hebben leden van vrijwel alle christelijke denominaties, leden die niet christelijk zijn en leden die nog twijfelen over hun geloof. Dat maakt ons een diverse vereniging waar iedereen elkaar respecteert en er veel ruimte is voor discussie. We proberen onze leden op zo veel mogelijk manieren verdieping te bieden en daarbinnen is natuurlijk ruimte voor eigen invulling. In je eerste half jaar volg je de eerstejaarskring, maar daarna ben je vrij om zelf zoveel lezingen, kringen, discussies en andere vormende activiteiten bij te wonen als je wil.  Daarbij is ook veel ruimte om zélf activiteiten te organiseren. Hieronder zie je een greep uit de vormende activiteiten die wij organiseren!

Kringen

In een kleine groep met elkaar in gesprek gaan over een verdiepend onderwerp noemen we een kring. Eén keer in de twee weken kom je samen met je kringgroep om te eten en daarna te kringen. Dit kan over allerlei thema’s gaan. Zo divers als de vereniging is, zo divers is het kringaanbod. Pittige Bijbelstudies, ethiek in de zorg, een mime-kring, de apocriefe Bijbelboeken, maatschappelijk verboden liefdes, seksualiteit: bij S.S.R.-N.U. kan overal over gekringd worden. Als je een bepaald onderwerp heel interessant vindt kan je daar ook zelf een kring over geven! Kringen zijn geweldig om je blik te verbreden, te leren van andermans mening of je eigen geloof te verdiepen.
 

Lezingen & Debatten

Wat beweegt een jongeman om naar Brazilië te emigreren en daar jongeren uit de sloppenwijken te helpen? Hoe is het om als moslim in het Nederlandse leger te zitten?  Hoe werkt het Nederlandse gevangeniswezen? Allemaal vragen die ooit beantwoord werden bij onze lezingen. In een lezing vertelt een spreker over zijn of haar passie en expertise en er is altijd ruimte om mee te praten en vragen te stellen. Hetzelfde geldt voor de debatten. Wat gebeurt er als je uiteenlopende politieke partijen en een kritisch studentenpubliek bij elkaar zet in onze sociëteit? Precies! Een debat waarbij iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Rutger Bregman van de Correspondent, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en kardinaal Eijk hebben ons podium al ontdekt en we hopen dat er nog vele sprekers zullen volgen.

Discussies aan de bar

Elk S.S.R.-lid weet dat een borrelavond nooit hetzelfde is. Het ene moment escaleert het in een groot dansfeest en het andere moment zit je tot diep in de nacht te discussiëren aan de bar over de vraag of God bestaat, of dieren een ziel hebben en allerlei andere filosofische kwesties die gewoon zo belangrijk zijn dat ze niet tot de volgende dag kunnen wachten. Bij S.S.R.-N.U. kan er altijd over alles gepraat worden. Ook aan de bar. Ook om 03:00 uur ‘s nachts. 
 

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast al dat praten, steken we vaak de handen uit de mouwen om ons in te zetten voor de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid is een van de pijlers van onze vereniging. Zo hebben we nauw contact met Stichting Present om vrijwilligers aan te leveren voor hun diverse projecten. Ook  halen we ieder jaar geld op voor een goed doel. In 2020 was de duurzaamheidsweek een week waarin we bomen plantten, workshops bijwoonden en meer dan €2.000 ophaalden voor de Plastic Soup Foundation en de Tree Party. Zo dragen wij ons steentje bij aan Utrecht, de wereld en haar natuur!

Overige activiteiten

Er zijn nog enkele andere activiteiten die S.S.R.-N.U. organiseert om meer diepgang te bieden: elk jaar is er een Bijbel Thema Weekend, georganiseerd door de Vormingscommissie, een kloosterweekend waarbij we een weekend meedraaien in een klooster en een congres bij een van onze christelijke zusterverenigingen. Ook besteden we extra aandacht aan christelijke feestdagen, bijvoorbeeld door het verhaal van Sint Maarten te vertellen en rond kerst een groot diner te houden.