S.S.R.-N.U. is onderdeel van...

S.S.R.-N.U. werkt via enkele verbanden samen met andere verenigingen. Binnen Utrecht werken we samen met de B.O.C.S. en de F.U.G., binnen Nederland met de L.K.v.V. en de O.Z.O.N. en internationaal met de W.S.C.F.

F.U.G.

De Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen is het overkoepelend verband van de zeven grote Utrechtse gezelligheidsverenigingen. S.S.R.-N.U. is als enige christelijke studentenvereniging lid van de F.U.G., dit laadt duidelijk onze sterke combinatie van feesten en diepgang zien!

B.O.C.S.

Het Broeder Overleg Christelijke Studentenverenigingen staat voor het bevorderen van de broederbanden tussen leden van de vijf christelijke studentenverenigingen in Utrecht. Via dit verband organiseert S.S.R.-N.U. ook activiteiten met de andere christelijke verenigingen van Utrecht.

L.K.v.V.

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zet zich sinds 8 april 1967 in voor het Nederlandse verenigingsleven.  Inmiddels vertegenwoordigt de L.K.v.V. 47 studentenverenigingen en daarmee ruim 45.000 studenten in Nederland. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de 47 aangesloten studentenverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s).

W.S.C.F.

De World Student Christian Federation is een wereldwijde federatie van studentenbewegingen met meer dan twee miljoen leden, verspreid over zo’n negentig landen. Het WSCF is door studenten opgericht als een oecumenisch verband. In oktober 2019 werd een van de congressen van de W.S.C.F. in het pand van S.S.R.-N.U. georganiseerd!

O.Z.O.N.

Het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland bestaat uit verwante christelijke studentenverenigingen uit heel Nederland. Ze kenmerken zich door een combinatie van serieuze omgang met het christelijk geloof in combinatie met gezellige activiteiten. Met de O.Z.O.N. organiseren we regelmatig gezamenlijke borrels, liftweekenden en congressen.