S.S.R.-N.U. maakt deel uit van:

F.U.G.

De Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen is het overkoepelend verband van de zeven grote Utrechtse gezelligheidsverenigingen.

B.O.C.S.

Het Broeder Overleg Christelijke Studentenverenigingen staat voor het bevorderen van de broederbanden tussen leden van de zes christelijke studentenverenigingen in Utrecht.

O.Z.O.N.

Het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland bestaat uit verwante christelijke studentenverenigingen uit heel Nederland. Ze kenmerken zich door een combinatie van serieuze omgang met het christelijk geloof in combinatie met gezellige activiteiten.

W.S.C.F.

De World Student Christian Federation is een wereldwijde federatie van studentenbewegingen met meer dan twee miljoen leden, verspreid over zo’n negentig landen. Het WSCF is door studenten opgericht als een oecumenisch verband.