S.S.R.-N.U. maakt deel uit van:

F.U.G.

De Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen is het overkoepelend verband van de zeven grote Utrechtse gezelligheidsverenigingen.

B.O.C.S.

Het Broeder Overleg Christelijke Studentenverenigingen staat voor het bevorderen van de broederbanden tussen leden van de vijf christelijke studentenverenigingen in Utrecht.

O.Z.O.N.

Het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland bestaat uit verwante christelijke studentenverenigingen uit heel Nederland. Ze kenmerken zich door een combinatie van serieuze omgang met het christelijk geloof in combinatie met gezellige activiteiten.

W.S.C.F.

De World Student Christian Federation is een wereldwijde federatie van studentenbewegingen met meer dan twee miljoen leden, verspreid over zo’n negentig landen. Het WSCF is door studenten opgericht als een oecumenisch verband. 

LKvV

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zet zich sinds 8 april 1967 in voor het Nederlandse verenigingsleven.  Inmiddels vertegenwoordigt de LKvV 47 studentenverenigingen en daarmee ruim 45.000 studenten in Nederland. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de 47 aangesloten studentenverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s).