Bestuur der afdeling

Het bestuur der Afdeling is het aanspreekpunt van de vereniging. Zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en geeft leiding aan de vereniging. Daarnaast gaat het bestuur ook over alle zaken die met de sociëteit te maken hebben. 

IMG_3674

Annemijn de Kleer (praeses)

Het eerste aanspreekpunt van het bestuur is de praeses der Afdeling. Zij leidt de Algemene LedenVergaderingen (ALV’s), installeert nieuwe leden en is het gezicht van de vereniging naar de buitenwereld toe. Daarnaast stuurt de praeses de VerenigingsIntroductieCommissie (VIC) en de diescommissie aan.

Kasper Boer (ab actis)

De ab actis der Afdeling behandelt de inkomende en uitgaande post. Hij beheert zowel de agenda van het bestuur als de pand-agenda. Daarnaast onderhoudt de ab actis het ledenbestand van de vereniging en verspreidt hij de agenda van de Algemene LedenVergaderingen, het zogenaamde convocaat. Als het zo uitkomt notuleert de ab actis ook tijdens vergaderingen, maar meestal wordt dit gedaan door notulisten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Als laatste is de ab actis verantwoordelijk voor het archief en de Commissie ter redactie van het Verenigingsorgaan “Stentor”. 

IMG_3555
IMG_3751

Margriet van Riggelen (fiscus)

De fiscus der Afdeling is verantwoordelijk voor de geldstromen van de vereniging. Zij waakt over het budget voor de commissies en brengt alle financiële zaken in kaart.

Dorine van der Lelie (vice-praeses)

De vice-praeses der Afdeling houdt zich bezig met de externe verbanden van S.S.R.-N.U.: de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.), het Broeder Overleg Christelijke Studenten (BOCS), het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland (OZON) en het internationale verband World Student Christian Federation (WSCF) . Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de website, de PR en houdt zij nauw contact met de PubliciteitsCommissie en de Algemene IntroductieKommissie (AIK), die het programma maakt waarmee S.S.R. zich presenteert tijdens de UIT. Tot slot vervangt de vice-praeses haar medebestuursleden wanneer dat nodig is.

IMG_3617
IMG_3589

Daan Steen (legatus)

De legatus houdt zich bezig met de acquisitie voor de vereniging en organiseert de werkacties. Hij beheert het debiteurenbestand en werkt op enkele terreinen samen met de fiscus. Ook vallen de Almanak- en de Eettafelcommissie onder zijn verantwoordelijkheid.

Marijke de Vries (provisor)

De provisor draagt zorg voor de drankvoorziening van de vereniging. Zij onderhoudt nauw contact met onze sponsor Bavaria en als vanzelfsprekend valt het tapgilde onder haar verantwoordelijkheid. De KlusCommissie, Licht- en GeluidCommissie, het Hortulariaat (tuincommissie) en de FeestCommissie behoren eveneens tot haar verantwoordelijkheden. Ook het contact met de kelderverenigingen is een onderdeel van haar takenpakket.

IMG_3564
IMG_3703

Anne Scheurer (vicarius)

De vicarius der Afdeling is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Zij heeft contact met de disputen en de leden en is er in het bijzonder voor de eerstejaars. Daarnaast valt de VormingsCommissie onder het toeziend oog van de vicarius en is de vicarius verantwoordelijk voor de (bijbel-)kringen die aangeboden worden binnen S.S.R.-N.U.