Bestuur der Afdeling

Het bestuur der Afdeling is het aanspreekpunt van de vereniging. Zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en geeft leiding aan de vereniging. Daarnaast gaat het bestuur ook over alle zaken die met de sociëteit te maken hebben.

Jette van Dam (praeses)

Het eerste aanspreekpunt van het bestuur is de praeses der Afdeling. Zij leidt de Algemene LedenVergaderingen (ALV’s), installeert nieuwe leden en is het gezicht van de vereniging naar de buitenwereld toe. Daarnaast stuurt de praeses de VerenigingsIntroductieCommissie (VIC) en de diescommissie aan.

Joost Verkade (ab actis)

De ab actis der Afdeling behandelt de inkomende en uitgaande post. Hij beheert zowel de agenda van het bestuur als de pand-agenda. Daarnaast onderhoudt de ab actis het ledenbestand van de vereniging en verspreidt hij de agenda van de Algemene LedenVergaderingen, het zogeheten convocaat. Als het zo uitkomt notuleert de ab actis tijdens vergaderingen, maar meestal wordt dit gedaan door notulisten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Als laatste is de ab actis verantwoordelijk voor het archief en de Commissie ter redactie van het Verenigingsorgaan “Stentor”. 

Evelien Smits (fiscus)

De fiscus der Afdeling is verantwoordelijk voor de geldstromen van de vereniging. Hiervoor produceert zij onder andere begrotingen, afrekeningen en balansen. Zij zorgt ervoor dat alle leden op tijd betalen en betaald worden, waakt over het budget van de commissies en brengt alle andere financiële zaken in kaart.

Bente Kamberg (vice-praeses)

De vice-praeses der Afdeling houdt zich bezig met de externe verbanden van S.S.R.-N.U.: de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.), het Broeder Overleg Christelijke Studenten (B.O.C.S.), het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland (O.Z.O.N.) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Ook onderhoudt zij het contact met de Universiteit en Hogeschool. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de website, de PR en houdt zij nauw contact met de PubliciteitsCommissie en de Algemene IntroductieKommissie, die het programma maakt waarmee S.S.R.-N.U. zich presenteert tijdens de UIT. Tot slot vervangt de vice-praeses haar medebestuursleden wanneer dat nodig is.

Rosanne Timmer (legatus)

De legatus der Afdeling houdt zich bezig met de acquisitie voor de vereniging en organiseert de werkacties. Zij beheert het debiteurenbestand en werkt op enkele terreinen samen met de fiscus. De legatus houdt zich daarnaast bezig met de verduurzaming van het pand en de vereniging. Ook valt de maatschappelijke betrokkenheid onder de taken van de legatus. De Almanak-, Ignis- en de Eettafelcommissie vallen ook onder haar verantwoordelijkheid.

Tamara Smeding (provisor)

De provisor der Afdeling draagt zorg voor de drankvoorziening van de vereniging. Zij onderhoudt nauw contact met onze sponsor Bavaria en als vanzelfsprekend valt de tapgilde onder haar verantwoordelijkheid. De KlusCommissie, Licht- en GeluidCommissie, het Hortulariaat (tuincommissie) en de FeestCommissie behoren eveneens tot haar verantwoordelijkheden. Ook het contact met de kelderverenigingen is een onderdeel van haar takenpakket.

Hanno Hoeflake (vicarius)

De vicarius der Afdeling is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Hij heeft contact met de disputen en de leden en is er in het bijzonder voor de eerstejaars. Daarnaast valt de VormingsCommissie onder het toeziend oog van de vicarius en is hij verantwoordelijk voor de (bijbel-)kringen die aangeboden worden binnen S.S.R.-N.U.