Disputen

S.S.R.-N.U. kent negen disputen. Een dispuut bestaat gemiddeld uit zo’n tien tot twintig mensen. Tijdens de introductie bij de vereniging maak je de keuze voor één van deze disputen. Dit maakt dat een dispuut een zogenaamd ‘verticaal’ karakter draagt. Bij de disputen zijn dus, anders dan bij een jaarclub, studenten lid van verschillende introducties en verschillende leeftijden.

De disputen zijn ruwweg onder te verdelen in twee groepen: de ‘traditionele’ en de ‘niet-traditionele’ disputen. Bij de traditionele disputen is de sfeer vaak formeler; er wordt geregeld vergaderd en er is een groentijd. Niet-traditionele disputen hechten hier minder waarde aan.

studentenvereniging utrecht    studentenvereniging utrecht
studentenvereniging utrechtstudentenvereniging utrechtstudentenvereniging utrechtstudentenvereniging utrecht


studentenvereniging utrecht

studentenvereniging utrechtstudentenvereniging utrecht