Het ongekende dispuut Otruze

o.d.z. ‘Cum grege non gradior’
De zinspreuk van het ongekende dispuut Otruze is ‘Cum grege non gradior’vrij vertaald betekent dit: “Ik loop niet met de kudde mee” Metde kud
de wordt de studentenwereld en de vluchtige maatschappij bedoeld waar vaak geen plek is voor diepgang en een persoonlijk gesprek. Otruze kenmerkt zich door juist wel hier de ruimte voor te bieden door vormende-, culturele- en ontspannende activiteiten te faciliteren waarbij het leren mét en van elkaar een essentiële plaatst inneemt. Otruze is dan ook een dispuut waarin verwacht wordt dat iedereen een waardevolle bijdrage levert, wat zich terugbetaalt in ongekende activiteiten, gesprekken en vriendschappen waar de Otruziet een levenlang profijt van heeft.