Externe verbanden

S.S.R.-N.U. heeft de unieke positie om binnen utrecht in twee belangrijke verbanden te zitten, wij zitten in de 'Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen' (FUG) en in de federatie 'Broeder Overleg Christelijke Studenten' (BOCS).


F.U.G. en BOCS

S.S.R.-N.U. heeft de unieke positie om binnen Utrecht deel uit te maken van  twee belangrijke verbanden: de 'Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen' (FUG) en de federatie 'Broeder Overleg Christelijke Studenten' (BOCS).
 

F.U.G.

De Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen is het overkoepelende verband van de zeven grote studentengezelligheidsverenigingen. De hoofdtaak van de F.U.G. is de belangen van haar leden naar buiten toe te behartigen en te dienen als intern overlegorgaan, zodat alle verenigingen goed van elkaar op de hoogte zijn. De F.U.G. is daarnaast het contactpunt voor onder meer de Universiteit en Hogeschool alsmede de Landelijke Kamer van Verenigingen. Naast S.S.R.-N.U. zijn de volgende verenigingen vertegenwoordigd in de F.U.G.:

C.S. Veritas
Biton
Unitas S.R.
U.S.C.
U.V.S.V./ N.V.V.S.U.
UMTC


BOCS

Het Broeder Overleg Christelijke Studenten, kortweg het BOCS, staat voor het bevorderen van de broederbanden tussen leden van de zes christelijke studentenverenigingen in Utrecht. Het BOCS is het overlegorgaan van dezeverenigingen en vertegenwoordigt haar 1100 leden bij andere studenten- en studieverenigingen, Universiteit en Hogeschool. Daarnaast organiseert het BOCS ook enkele activiteiten, zoals sing-inns en feesten, om de banden tussen haar leden te versterken en de gemeenschap van christelijke studenten in Utrecht te bevorderen. Meer informatie over het BOCS kun je vinden op de website van het BOCS.

Bij het BOCS zijn, naast S.S.R.-N.U., de volgende verenigingen aangesloten:

VGSU
Ultrajectum
Ichthus
Sola Scriptura, dispuut der C.S.F.R.
NSUO.Z.O.N.

O.Z.O.N. staat voor Overkoepelend Zuster Overleg Nederland. De zusters binnen dit verband zijn drie verwante christelijke studentenverenigingen uit (bijna) alle hoeken van het land. Ze staan in een lange traditie en kenmerken zich door een combinatie van serieuze omgang met het christelijk geloof in combinatie met gezellige activiteiten. Hoe verschillend de leden ook mogen zijn in karakter, uiterlijk of kerkelijke komaf, ze verdiepen zich allen in het christelijk geloof. De activiteiten vloeien hieruit voort en kenmerken zich door vragen rondom wetenschap, geloof en maatschappij.

Op O.Z.O.N.-niveau is er veel contact: naast het regelmatige contact op bestuurlijk niveau is er voor de ‘gewone’ leden het jaarlijkse O.Z.O.N.-congres. Regelmatig worden elkaars feesten bezocht, gaan de eerstejaars bij elkaar op bezoek en worden er invallen gepland om de bar van een andere vereniging over te nemen.
Bij het O.Z.O.N. zijn naast S.S.R.-N.U. de volgende verenigingen aangesloten:

C.S.R. uit Delft
C.S.V. Alpha uit Enschede
Lux ad Mosam uit Maastricht