Externe verbanden

S.S.R.-N.U. heeft de unieke positie om binnen Utrecht in twee belangrijke verbanden te zitten: In de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.) en in de federatie Broeder Overleg Christelijke Studenten (B.O.C.S.) Naast deze lokale verbanden zit S.S.R.-N.U. ook in een landelijk verband, het O.Z.O.N., en in een internationaal verband, de WSCF. Lees hieronder meer over onze externe verbanden.
 

F.U.G.

De Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen is het overkoepelende verband van de zeven grote studentengezelligheidsverenigingen. De hoofdtaak van de F.U.G. is de belangen van haar leden naar buiten toe te behartigen en te dienen als intern overlegorgaan, zodat alle verenigingen goed van elkaar op de hoogte zijn. De F.U.G. is daarnaast het contactpunt voor onder meer de Universiteit en Hogeschool alsmede de Landelijke Kamer van Verenigingen. Naast S.S.R.-N.U. zijn de volgende verenigingen vertegenwoordigd in de F.U.G.:

C.S. Veritas
Biton
Unitas S.R.
U.S.C.
U.V.S.V./ N.V.V.S.U.
UMTC


B.O.C.S.

Het Broeder Overleg Christelijke Studenten, kortweg het B.O.C.S., staat voor het bevorderen van de broederbanden tussen leden van de zes christelijke studentenverenigingen in Utrecht. Het B.O.C.S. is het overlegorgaan van dezeverenigingen en vertegenwoordigt haar 1100 leden bij andere studenten- en studieverenigingen, Universiteit en Hogeschool. Daarnaast organiseert het B.O.C.S. ook enkele activiteiten, zoals sing-inns en feesten, om de banden tussen haar leden te versterken en de gemeenschap van christelijke studenten in Utrecht te bevorderen. Meer informatie over het B.O.C.S. kun je vinden op de website van het B.O.C.S.

Bij het B.O.C.S. zijn, naast S.S.R.-N.U., de volgende verenigingen aangesloten:

VGSU
Ultrajectum
Ichthus
Sola Scriptura, dispuut der C.S.F.R.
NSUO.Z.O.N.

O.Z.O.N. staat voor Overkoepelend Zuster Overleg Nederland. De zusters binnen dit verband zijn drie verwante christelijke studentenverenigingen uit (bijna) alle hoeken van het land. Ze staan in een lange traditie en kenmerken zich door een combinatie van serieuze omgang met het christelijk geloof in combinatie met gezellige activiteiten. Hoe verschillend de leden ook mogen zijn in karakter, uiterlijk of kerkelijke komaf, ze verdiepen zich allen in het christelijk geloof. De activiteiten vloeien hieruit voort en kenmerken zich door vragen rondom wetenschap, geloof en maatschappij.

Op O.Z.O.N.-niveau is er veel contact: naast het regelmatige contact op bestuurlijk niveau is er voor de ‘gewone’ leden het jaarlijkse O.Z.O.N.-congres. Regelmatig worden elkaars feesten bezocht, gaan de eerstejaars bij elkaar op bezoek en worden er invallen gepland om de bar van een andere vereniging over te nemen.
Bij het O.Z.O.N. zijn naast S.S.R.-N.U. de volgende verenigingen aangesloten:

C.S.R. uit Delft
C.S.V. Alpha uit Enschede
Lux ad Mosam uit Maastricht 

WSCF

Sinds 2017 is S.S.R.-N.U. een associated movement geworden van de WSCF (World Student Christian Federation). De WSCF is een wereldwijde federatie van studentenbewegingen met meer dan twee miljoen leden, verspreid over zo’n negentig landen. In 1895 werd de WSCF door studenten opgericht als oecumenisch verband. Zowel protestanten als katholieken als orthodoxen waren welkom. Zij gingen met elkaar in dialoog en waren daarnaast betrokken bij allerlei maatschappelijk betrokken activiteiten. Zo speelde de WSCF een hoofdrol tijdens vluchtelingenwerk in Europa ten tijde van de wereldoorlogen. Voor de structuur van de WSCF zijn de verschillende werelddelen waarin de leden van het verband zich bevinden van groot belang. Elk werelddeel waar lidverenigingen bij zijn aangesloten vormt een aparte organisatie. In Europa is dit de WSCF-Europe. Deze organisatie heeft een eigen bestuur en organiseert haar eigen activiteiten zoals congressen (twee per jaar) en Regional Assemblies (één per twee jaar).

Lees hier het artikel over de recente toetreding van S.S.R.-N.U. bij de WSCF-Europe.