De Nieuwe afdeling te Utrecht

De afdeling van Utrecht rommelt nog steeds. Er heerst onenigheid tussen de unie en de afdeling. De onenigheid leidt er toe dat op 31 oktober 1973 een nieuwe afdeling opgericht met brede steun van alle leden, reünisten en ereleden. Er worden vol enthousiasme nieuwe kringen, disputen en onderverenigingen opgericht.