Poster/Instagram-post aanvragen

Via dit formulier kunt u bij de MediaCie uw wensen neerleggen die hiervan vervolgens een poster of instagram post van zullen maken. Het is van belang dat u de aanvraag minimaal 1 week voordat u het bericht nodig heeft instuurt!!
Het intern verspreiden van het bericht dan wel de poster is aan uw eigen clubje waarmee u de aanvraag doet. Externe, digitale promotie regelt de MediaCie indien dit op het formulier wordt aangegeven. Externe, fysieke promotie dient u zelf of in overleg met de PubCie te regelen.