Privacy-statement & Privacy policy

PRIVACY-STATEMENT

We vinden het van groot belang dat u weet waar u aan toe bent als het gaat om hoe wij gegevens verzamelen en verwerken. Om die reden delen we hieronder ons privacy beleid.  We zorgen er voor dat al uw gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Daarmee houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de vice-praeses, bereikbaar via vicepraeses@ssr-nu.nl.

Cookies

De website ssr-nu.nl gebruikt cookies voor het anoniemanalyseren van het gebruik van de website en om ervoor te zorgen dat door u ingevulde gegevens niet verloren gaan. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics, welke ook cookies gebruikt. Met hulp van deze cookies kan de website naar uw voorkeuren geoptimaliseerd worden.  Wanneer u dit liever niet hebt, kunt u ervoor kiezen om de cookies op onze website uit te zetten. We raden dit wel af, aangezien het ervoor zorgt dat we niet onze website niet voor u kunnen optimaliseren.

Omdat we soms iets veranderen aan hoe onze website gegevens verzamelt, vragen we iedere 30 dagen opnieuw om bevestiging van het gebruik van cookies.

Gegevens die wij opslaan

Onze site slaat geen gegevens op los van hetgeen Google Analytics opslaat. Mocht u een van onze formulieren gebruiken, dan worden deze gegevens gemaild naar een van onze bestuursleden en wordt dit op onze server opgeslagen. Als u uw gegevens verwijderd wilt hebben, dan kan dit op aanvraag via vicepraeses@ssr-nu.nl

Andere websites

Op onze website staan hyperlinks naar andere websites. S.S.R.-N.U. geeft geen garantie op hoe er omgegaan wordt met uw data op die betreffende sites, aangezien deze niet door ons beheerd worden. Als u hierover geïnformeerd wilt worden, dient u het privacy-beleid van de betreffende site op te zoeken.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Privacy Policy S.S.R.-N.U.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam:                Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.)
Adres:                             Oudegracht 32
                                         3511 AP, Utrecht
Telefoon:                        06 47 54 43 22
                                         030 231 75 48
E-mail:                             info@ssr-nu.nl
KvK:                                 40476870
Rekeningnummer:        NL 82 INGB 0003 1266 00 t.n.v. SSR-NU

Inleiding
De Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.-N.U.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. S.S.R.-N.U. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben over onze Privacy Policy of in algemenere zin, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan dit document.

Doeleinden
Persoonsgegevens van leden of externe partijen worden door S.S.R.-N.U. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Beveiliging & Bewaartermijn
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld alle personen die namens S.S.R.-N.U. van uw gegevens kennis kunnen nemen, gehouden aan geheimhouding daarvan. Daarnaast hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
S.S.R.-N.U. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na uw lidmaatschap worden uw hoognodige gegevens bewaard voor het reünistenbestand.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verstrekken van gewone persoonsgegevens aan bedrijven voor werkacties;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het beheren van de interne website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Social media
Al het beeldmateriaal dat in de sociëteit wordt gemaakt kan worden gepubliceerd op onze socialmedia. Hierbij zal S.S.R.-N.U. op een gepaste wijze en enkel voor de juiste doeleinden volgens de opgestelde privacy wet- en regelgeving met deze gegevens omgaan.

Contact opnemen
Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit ten alle tijden via bovenstaande contactgegevens.