WSCF-activiteit in Utrecht

Op 25 november zal er een activiteit plaatsvinden die gezamenlijk georganiseerd is met de World Student Christian Federation (WSCF). Het thema van de campagne van de WSCF is: Diversity and Inclusion. Nu zult u waarschijnlijk denken dat we hier in Utrecht weinig last van hebben, maar ook om ons heen zijn er minderheidsgroepen die geen gelijke kansen hebben. Op 25 november willen we hier samen mee bezig gaan door bewustwording te creëren, door naar inspirerende verhalen te luisteren, door te brainstormen en door te leren hoe we deze ideeën om kunnen zetten in concrete acties! Ben jij erbij?

WSCF-event in Utrecht

On November 25 there will be an event organised with the World Student Christian Federation (WSCF). The main topic of the WSCF campaign is: Diversity and Inclusion. Although it seems unlikely, we do have minority groups in Utrecht who do not have equal opportunities. On November 25, we want to create more awareness, listen to inspiring stories, brainstorm and learn how to turn these ideas into concrete actions! Will you join us?